WPC-232-Modbus

Modbus TCP to RTU/ASCII Gateway

WPC 232 Modbus
Qoutation

 

Application

WPC 232 Modbus application